Kedves Csapattagunk!

Örülünk, hogy közénk tartozol! Akár néhány hónapja, akár évek vagy évtizedek óta vagy lelkes tagja közösségünknek ezen az oldalon megtalálod azokat az aktuális tudnivalókat és kötelességeket, amelyek Rád, mint szentmihályi (kis)cserkészre vonatkoznak! A csapat vezetőivel és támogatóival folyamatosan arra törekszünk, hogy egy olyan közösséget működtessünk, amely minden szempontból ízig-vérig magyar cserkész és ezen belül pesti, szentmihályi cserkész is egyaránt. Így az alábbi szabályok és tudnivalók közül van amelyik szövetségi szintű van amelyik pedig csapat sajátosság. Igyekeztünk minél egyszerűbb, könnyen érthető és tömör keretek között szabályozni a működésünket. Kérjük, hogy az oldalon szereplő Rád vonatkozó információkkal mindig legyél tisztában és betartásukkal, végrehajtásukkal mutass jó példát csapattársaidnak! Bármi kérdésed van keress minket nyugodtan Elérhetőségeinken! Egész éves cserkész tevékenységeidhez kívánunk

Jó Munkát!
Parancsnokság

  1. Tagsági tudnivalóim
  2. Adminisztrációs tennivalóim
  3. Aktivitásom
  4. Próbázás és próbáztatás
  5. Szeretnék még csinálni valamit a próbámon kívül
  6. Véleményeim, meglátásaim
  7. Cserkész mobilflotta

1. Tagsági tudnivalóim

Mivel már ígéretet/fogadalmat tettél, ezért működő tag vagy. Abban az esetben, ha már elmúltál 18 éves és szeretnél aktívan részt venni a csapat vezetésében (és vállalod, hogy részt veszel a felnőtt/csapatvezetőségi gyűléseken) kérheted csapatparacsnokodtól, hogy felnőtt tag lehess! Ez utóbbi tagsági formát bármikor visszavonhatod vagy újra kérvényezheted.

Akár működő tag vagy, akár felnőtt tag vagy kötelességed évente tagdíj formájában hozzájárulni cserkészközösséged (Csapatod, Kerületed, a Szövetség) működéséhez. A tagdíj mértékéről minden évben az Országos Küldöttgyűlés, illetve csapatod Csapatvezetősége dönt. A tagdíj befizetési határideje a mi csapatunkban mindig az adott év januárjának utolsó hete.

A szentmihályi cserkészek tagdíjának mértékéről, befizetési határidejéről, befizetési módjáról és minden egyéb tagsági tudnivalóról részletesen mindig EZEN az oldalon tudsz tájékozódni.

Ha befizetted a tagdíjat, akkor abban az évben aktív státuszú leszel, ha ezt elmulasztod, akkor egy évig inaktív státuszúvá válsz. Aktív státuszú tagoknak járnak kedvezmények, kérhetnek támogatást és vannak olyan programok amelyeken részt tudnak venni. Az inaktív tagok ezektől a lehetőségektől elesnek.

Miután ígéretet/fogadalmat tettél csapatparancsnokod kérvényez számodra tagkártyát a Szövetségtől, mely egy érintés nélküli RFID plasztik kártya. Ez szolgál cserkész mivoltod azonosítására, így a cserkész programokon és az egyenruha hordásánál legyen mindig nálad!

2. Adminisztrációs tennivalóim

A világ legnagyobb ifjúsági nevelő mozgalmának helyi közösségeként, azaz cserkészcsapatként mi is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tagjaink jól érezzék magukat és hatékonyan tudják a Jó Munkát végezni. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő adminisztráció fenntartása. A tagok adminisztrálása már a hivatalos jelentkezési lap leadásától (elektronikus cserkész adatbázisban - ECSET-ben való rögzítésétől) megkezdődik, melynek során kapsz egy úgynevezett ECSK kódot. Ez a kód fog a későbbiekben azonosítani téged a tagkártyád használata során is.

Szentmihályi cserkészként jelenleg két helyen kell adminisztrációval foglalkoznod. Az egyik a Magyar Cserkészszövetség hivatalos nyilvántartó rendszere, az ECSET. Ide be tudsz lépni és tudod módosítani az adataidat (melyeket a Parancsnokság vitt fel az első regisztrálásod alkalmával a jelentkezési lapod alapján). A másik felület pedig csapathonlapunk Profil része, ahol a tőlünk kapott felhasználónévvel és jelszóval (hamarosan össze tudod kötni a belépést a Facebook vagy a Gmail fiókoddal is) tudsz belépni és módosítani az adataidon.
Kérünk, hogyha változás történt valamelyik adatodban azt mihamarább módosítsd mind az ECSET-ben, mind a 929-es Profilodon! Bármi kérdés van az adminisztrációval kapcsolatosan keresd bátran a Parancsnokságot!

3. Aktivitásom

Önkéntes mozgalom tagjaiként egyik legfontosabb értékünknek tartjuk a közös programjainkat, tevékenységeinket és az egymásra és egymásnak szánt időt. Ezért ebben támasztunk elvárást minden aktív státuszú tagunk felé:
Három típusú szentmihályi cserkészprogramot különböztetünk meg az alábbi éves elvárásokkal:

  • őrsgyűlések minimum 50%-án való jelenlét
  • programok minimum 50%-án való jelenlét
  • 5 kötelező rendezvényünk közül legalább 3-an való jelenlét
5 kötelező csapatprogramunk egy évben: Szentmihályi Búcsú, október 23., március 15., Úrnapja, augusztus 20.

Mivel nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntes tevékenységre és tudjuk, hogy nehéz fejben tartani, ezért segítjük és serkentjük tagjainkat azzal, hogy a vezetőség az Online Jelenléti Rendszerben vezeti mindenki aktivitását (terveink szerint ezt hamarosan mindenki a saját Profil oldalán láthatja majd). A minimum jelenléti követelményeket fontos komolyan venni, mert ezek függvényében tudunk adni adott esetben támogatást, illetve a minimumok nem teljesítése a nyári tábor kihagyását hagyhatja maga után.

Őrseinktől kéthavonta 1 őrsi program megszervezését várjuk el. A rajok pedig munkatervüknek megfelelően félévekben gondolkodva szerveznek, illetve vesznek részt programokon.

Programjaink időpontjairól a NapTÁR-ban lehet tájékozódni. A programok részletei pedig a Hírek oldalon és Facebook oldalunkon jelennek meg.

 

4. Próbázás és próbáztatás

Folyamatos, vonzó, ösztönző és hasznos programjainknak keretet a korosztályi szinteknek megfelelő próbarendszer ad. Vezetőink az általuk vezetett egység nevelését a rájuk vonatkozó korosztályi próba szerint végzik. Csapatunkban minden korosztályi próbát (a kiscserkész próbákon felül) próbalap formájában kapja meg a cserkész az adott korosztályi próba elkezdésekor. Ezt kell teljesíteni megfelelő időszak alatt.

Próbáink:

- Kiscserkész próbarendszer
    - Piros pajzs próba (7-8 éveseknek)
    - Fehér pajzs próba (8-9 éveseknek)
    - Zöld pajzs próba (9-10 éveseknek)

- Újoncpróba (10-12 éveseknek)
- I. próba (12-14 éveseknek)
- II. próba (14-16 éveseknek)
- III. próba (16-18 éveseknek)
- Rover Alappróba (18-19 éveseknek)
- készülőben: Rover próbák (19-24 éveseknek)
- készülőben: Felnőtt Útmutató (felnőttcserkész/jelöltek/nek)

Egy vezetőnél több mint 2 próbapontból is lehet próbázni. Arra kell törekedni, hogy a próbázás végére a próbalapon minimum 5 különböző vezetőtől legyen aláírás. Ügyelni kell arra, hogy vannak olyan próbapontok, melyekből csak egy adott (partner)szervezetnél lehet lepróbázni.

A csapat cserkészeinek ebben a listában található személyeknél/szervezeteknél lehet próbázniuk:

Vezető neve
(névre kattintva megnyílik a profil oldala)
Vezetői szintje a megkeresett személynek Miből lehet nála próbázni?
Cserháti Norbert őv.
Debreczeni András őv.
Fridli Daniella őv.
Fodor Bíborka mb. őv.
Gulyás Enikő őv.
Helli Domonkos mb. őv.
Horváth Kristóf mb. őv.
Járó Zoltán mb. őv.
Kiss Noémi őv.
László Hanna mb. őv.
Marczell Miklós őv.

Molnár Csenge-Hajna mb. rv.
Rezsabek Gergely őv.
Sipos Dénes mb. őv.
Sipos Kinga őv.
Subert Lilla őv.
Szenes Orsolya kcsőv.
Zsömböly Anna őv.
őrsvezető Kiscserkész próbák
Újoncpróba
I. próba
II. próba
Csók Zoltán st. 
Gáspár Laura st.
Nagy Adrienn Tímea st.

Nagy-Benczey Viktor st.
Schüszterl Ferenc st.
Schüszterlné Tékár Erzsébet st.
segédtiszt Kiscserkész próbák
Újoncpróba
I. próba
II. próba
III. próba
Dávid Zoltán cst. cserkésztiszt Kiscserkész próbák
Újoncpróba
I. próba
II. próba
III. próba
Rover Alappróba
Bujdos Iván Ákos dr. st.
Bugyi Dávid
Gál Tamás Zoltán st
Handbauer Máté st.
Jurinák Bence st.
Pákozdi Nóra
Reinisch Miklós

Rezsabek Zsófia st.
Sipos Mátyás őv.
Téglás Gergely st.
nem vezetői szintnek minősülő RA megléte Kiscserkész próbák
Újoncpróba
I. próba
II. próba
III. próba
Rover Alappróba

Az alábbi próbapontokat csak ezeknél a szervezeteknél/személyeknél lehet letenni (Külsős próbapontok):
 

Próba Próbapont Szervezet/Személy
Újoncpróba UP 1.1.1.6 Járj rendszeresen hittanra! Plébánia 
Újoncpróba UP 1.1.1.7 Vegyél részt rendszeresen szentmisén, vagy istentiszteleten! Plébánia 
Újoncpróba UP 1.1.1.8 Legalább egyszer vegyél részt az egyházközösség szolgálatában! (karitász, ministrálás, énekkar, keresztút) Plébánia 
Újoncpróba UP 2.2.3.1 Vegyél részt a csapatoddal valamelyik helyi ünnepségen! Rendezvény szervezője
II. próba IIP 2.2.3.1 Őrsöddel együtt vegyetek részt egy helyi rendezvény vagy ünnepség lebonyolításában, szervezésében (sátorállítás, szavalat, zászlótartás, koszorúzás)! Rendezvény szervezője
II. próba IIP 1.2.1.1 Őrsöddel vegyetek részt legalább egy gitáros misén, ahol bekapcsolódtok az éneklésbe és a templomi vetítésbe! Rendezvény szervezője
III. próba IIIP 1.2.1.1 Vegyetek részt legalább egy vallási találkozón vagy egy ökumenikus rendezvényen vagy egy zarándoklaton! Rendezvény szervezője
III. próba  IIIP 1.2.1.2 Vegyetek részt legalább egy lelki- vagy csendesnapon! Rendezvény szervezője

Elérhetőségek:
Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia
Helyi rendezvényszervezők: Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (RÁPK) / KOVÁSZ / Egyháztanács/Önkormányzat / 
Rákosszentmihályi Ifjúsági Énekkar

5. Szeretnék még csinálni valamit a próbámon kívül!

Jól haladsz a próbáddal és szívesen kipróbálnál még más cserkész tevékenységeket? Vándorként / felnőttként nem tudod hol és miben tudnál (még) tenni valamit a csapatért? A jó hírünk az, hogy tennivaló és fejlődére való lehetőség mindig van bőven! :) Látogasd gyakran a Fejlesztőműhely nevű oldalt, ahol az alábbiak szerint csoportosítva láthatod az éppen aktuális feladatokat és tennivalókat.

Különpróbák, szakágak

Ha valamilyen téma vagy szakterület jobban felkeltette az érdeklődésed, akkor bátran adj teret az ebben való elmélyülésre! Fordulj őrsvezetődhöz és rajparancsnokodhoz, hogy segítsenek téged a megfelelő különpróbába vagy szakágba bekapcsolni! A Magyar Cserkészszövetségben a háború előtti virágkorukhoz hasonlóan újra nagy lendületet kapnak a különpróbák és szakágak, melyekben minden cserkész részt vehet ha a szükséges követelményeket teljesíti!

Munkacsoport tevékenység

Csapatunk operatív működtetését jelenleg 3 munkacsoport segíti: Média, Szertár és Könyvtár. Mind a három munkacsoport várja azokat a csapattagokat, akiknek már legalább az I. próbájuk megvan és szeretnének fejlődni az adott munkacsoporthoz kapcsolódó szakterületen és ezáltal szívesen segítenek a csapatuknak. A munkacsoportok tevékenyéségről, vezetőiről a Munkacsoportok aloldalon találtok bővebb leírást vagy keressétek a munkacsoport vezetőket!
Projekt

A csapat operatív működtetéséhez kapcsolódnak olyan nagyobb lélegzetű, több időt és munkát igénylő egymásra épülő feladatsorok - azaz projektek -, melyek megvalósítására keresünk kósza-vándor-felnőtt korosztályú lelkes csapattagokat és nem csapattagokat egyaránt. A projektek a közösségünk egyik legfontosabb fejlesztőeszközei, mindamellett a projektvezetők és a projektben dolgozók is sokat fejlődhetnek tanulhatnak a folyamat során. A projektekről/projektekre bővebben a Projektek aloldalon lehet tájokozódni és jelentkezni.


Nemzetközi cserkészprogramok (Jamboree-k, találkozók)
Szívesen kipróbálnád magad nemzetközi környezetben a magyar cserkészetet és csapatodat képviselve? Határontúli barátságokat szeretnél kötni? Tudsz valamilyen idegen nyelven beszélni? Figyeld rendszeresen az Országos Külügyi Bizottság (OKB) híreit, honlapját és facebook oldalát! Vagy kérdezd bátran csapatunk Külügyi Összekötőjét, Pákozdi Nórit (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)!


 6. Véleményeim, meglátásaim

Valódi, összetartó és együttműködő kisközösségek tagjaiként számítunk a véleményeidre, meglátásaidra, javaslataidra. Kérjük ha bármi felmerül benned amit meg szertnél osztani velünk, de habozz ezt megtenni:

VÉLEMÉNYEK ELMONDÁSA, KÉRDÉSEK FELTEVÉSE

7. Cserkész mobilflotta

Ezen az oldalon különböző fontos információk találhatóak a Magyar Cserészszövetség Telenor Mobiltelefon flottáról. A flottába kizárólag cserkészek vagy hozzátartozóik léphetnek be, mivel ez egy zárt flotta. Az oldalról letölthető a flottatagok folyamatosan bővülő listája, fel lehet iratkozni a flotta információs e-mail listájára, megtalálhatók a csatlakozással és a készülék vásárlással kapcsolatos tudnivalók, a tarifák valamint a mobil internet díjak.