Plébi Day

Plébi Day 2016

„Márpedig köztünk hallgatólagos megegyezés van, hogy a cserkész nem bolond.”
Bi-Pi
Április 16.


Ennek a programnak az ötlete a fenti jelmondat kapcsán, illetve A szentek élete c. könyv olvasása közben merült fel bennem. Azt írja Szent Ágostonról, hogy püspöksége idején a következő szöveget vésette egy közösségi asztalba:

„Ha valakinek a nyelve szívesen köszörülődik a távollevők életén, az tudja meg, hogy ez az asztal nem neki való.”

Ezekben megragadhatók azok a területek, melyekben a csapatunknak a legtöbb fejlesztenivalója van. Előbbit azért választottam a program jelmondatának, mert sok embertől hallottam olyasmit a csapatban, hogy itt semmi sem ésszerű, mindenben eszményi fejetlenség uralkodik. Nem kisebb fába vágom most a fejszémet, minthogy mindezt megcáfoljam, sőt kiirtsam ezt az álláspontot köreinkből.

Körülnéztem, és úgy találtam, hogy az első lépés ebben a folyamatban a csapat mindennapos életterének, a csapatotthonnak „rendbe hozása” kell legyen. A nézőpontváltás fontos mérföldköve lehet az, hogyha a minket körülvevő dolgokról nem a diszharmónia, hanem a rendszer és a következetesség jut eszünkbe.

A szentek életéből kiemelt idézet pedig ahhoz kapcsolódik, hogy egy másik, aktuális problémának járjunk a végére. A cserkésztörvény legelső pontja az egyeneslelkűség, épp ezért nincs helye közöttünk annak, hogy a másikat a háta mögött kibeszéljük. Erre a sajnos számunkra aktuális problémának megoldására szeretnék a közös munka közben valamilyen formában megoldást találni.

Nulladik feladatként a programok kiosztására következő módszert dolgoztam ki: az esemény idejére kisebb munkacsoportokba lehetne jelentkezni, amelyeket 1-1 vezető irányítana, és minden munkacsoport vállalna 1-2 feladatot, ami a feladat természetének megfelelően vagy  fel lesz tüntetve, vagy nem, és a felelős vezető gondoskodik a szükséges felszerelésről velem, mint főszervezővel egyeztetve. A munkacsoportok jelentkezési íveit kitesszük jóval előbb a plébánián, és a gyerekek beírhatják magukat a nekik tetsző csoportba.

A nap szertartással kezdődne, melyre fel szeretném felkérni Gábor atyát, hogy mondjon egy lelkesítő beszédet. Cél a vele való kapcsolat javítása is, és az ő irányába is azt hangsúlyozni, hogy a plébánia alagsorában nem az őskáosz nevében ülnek össze a cserkészek.

Event Information

Event Date 2016.04.16. 8:00 am
Event End Date 2016.04.16. 8:00 pm
Programfelelős Marczell Miklós