• a munkacsoport az egyesület médiás eszközállományát használja a cserkészcsapat médiás feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Médiás alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.

Média munkacsoport alapfeladatok
  • faliújságokat frissíteni (templom, plébánia, iskolák)
  • a csapat média anyagát (képek, videók) gondozni, válogatni, menteni a 929felhőbe
  • grafikai munkák, filmkészítés, vágás, képszerkesztés, DVD szerkesztés, logók, kiadványok szerkesztése, toborzásos anyag szerkesztése
  • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n

Rendszergazda feladatai
   • 929 IT infrastuktúrát karbantartani: vírusírtás, lemezműveletek, frissítések, programok telepítése-törlése, dokumentumok rendszerezése, archiválás, nyomtatóba papír beszerzés-utántöltés, toner beszerzés-utántöltés, karbantartás
   • plébániai WIFI: felügyelni és jelezni a hibákat a plébánia felé
   • 929felhőt kezelni, felügyelni
   • további IT eszközöket-szoftvereket beszerzni, beüzemelni, működtetni

Webmester  feladatai:
   • ismerni a webes rendszerek működését, mentési is biztonsági jellemzőit
   • kapcsolódó szoftvereket kezelni: webszerkesztő, FTP kliens, stb.
   • csapathonlap biztonsági mentéseit menedzselni, vészhelyzet esetén mentésből visszaállítani
   • jogosultságokat és felhasználói csoportokat kezelni, fejleszteni
   • webmesterhez befutó kérdéseket megválaszolni
   • csapathonlapot alkotó szoftvereket, kiegészítőket kezelni, frissíteni

Hírlevél és Közösségi média felelős feladatai:
   • a hírlevél szoftvert ismerni és kezelni tudni (a 929hírlevél 2020. szeptemberétől automatikusan fog kimenni). Hiba esetén a hírlevelet manuálisan összerakni a csapatparancsnokkal egyeztetve.
   • 929 Facebook, Instagram, stb. fiókokat kezelni. Heti rendszerességű megosztásokkal a csapathonlap híreiből, eseményeiből, bejegyzéseiből.

LiliomSHOP vezető feladatai:
  • LiliomSHOP termékek költségtervét leadni a cserkészév elején
  • LiliomSHOP termékeket menedzselni (bevezetés, gondozás, kivezetés)
  • LiliomSHOP termékeket beszerzni a jóváhagyott éves költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve
  • megrendeléseket menedzselni, átadni, regisztrálni
  • esetleges reklamációkat kezelni
 • a munkacsoport az egyesület szertár állományát használja a cserkészcsapat szertári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Szertáros alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • szertári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • szertári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • szertári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni
 • a munkacsoport az egyesület könyvtári állományát használja a cserkészcsapat könyvtári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Könyvtár alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • könyvtári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • könyvtári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • könyvtári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni
 • ha még nem vagy tag, akkor kitölteni a belépési nyilatkozatot és eljuttatni az egyesület elnökségének
 • tevékenyen részt venni az egyesület közgyűlésein
 • egyesületi tagdíjat meghatározni
 • befizetni az egyesületi tagdíjat tárgyév december 31-ig
 • az egyesület tagjai közül 3 évre elnökségi tagokat választani
 • csapat / egyesület pénzügyeit kezelni a PÜSz alapján
 • egyesület / csapat éves költségvetését meghatározni
 • egyesületi elnökség éves beszámolójáról dönteni
 • Alapszabályt módosítani
 • tagnyilvántartás rendjét meghatározni
 • dönteni arról, hogy más egyesülettel egyesüljünk vagy kimondjuk a feloszlásunkat

Egyesületi tag feladatokon kívül:
 • legalább negyedévente elnökségi ülést összehívni
 • legalább 1 közgyűlést összehívni évente
 • jegyzőkönyv vezetésről gondoskodni
 • határozatok gyűjteményét vezetni, felügyelni
 • egyesület / csapat pénzügyeit és gazdálkodását irányítani, felügyelni, elszámoltatni
 • évente beszámolót készíteni
 • egyesületi / csapat vagyont gondozni és gyarapítani
 • jogilag képviselni az egyesületet / csapatot (szerződésekben, bíróságon, NAV felé, stb.)
 • egyesület / csapat könyveléséről gondoskodni
 • egyesületi szolgáltatásokat menedzselni
 • pályázatokat írni és menedzselni
 • csapathoz tartozó kulcsokat és hozzáféréseket kezelni, a cserkész év elején kiosztani, 929SZÉF-ben vezetni a cspk-val együttműködve
 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • iskolád az egyesületünkkel kötött szerződése alapján megfelelő tevékenységeket végezni
 • az elvégezett tevékenységet az egyesület elnökségével igazolni, amelyekért liliomok is járnak
 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • csapattag gyermeke(i)d tagdíját befizetni
 • aktív kapcsolatban lenni gyermeke(i)d vezetőivel (őrsvezető, rajparancsnok, csapatparancsnok)
 • 929hírlevélre feliratkozni
 • 929szentmihaly.hu-n rendszeresen tájékozódni vagy akár tevékenyen részt venni a kommunikációban (komment, poszt, kérdés, stb.)
 • nyílt / családos programjainkon részt venni
 • ha még nincs fiókod a 929szentmihaly.hu-n, akkor regisztrálni itt: 929szentmihaly.hu/csatlakozz
 • naprakészen tartani a 929-es profilodat
 • 929hírlevélre feliratkozni
 • 929szentmihaly.hu-n rendszeresen tájékozódni vagy akár tevékenyen részt venni a kommunikációban (komment, poszt, kérdés, stb.)
 • nyílt / családos programjainkon részt venni
 • egyszeri vagy rendszeres támogatás nyújtása (pénz, eszköz, immateriális, stb. formában) az egyesületnek