Könyvtár Munkacsoport
Operatív csoportok Approval 3 Users
Iroda created this group

Kedves Cserkésztestvérek!
Tisztelt Érdeklődők!

 

A Könyvtár Munkacsoportot a csapat tulajdonában levő tekintélyes könyvállomány hívta életre, melynek jelentős részét elhunyt korábbi csapatparancsnokunk,  Szlavkovszky László öröksége teszi ki. A munkacsoport feladata a csapatkönyvtár működtetése, a könyvtári adatbázis  bővítése, a kölcsönzések lebonyolítása és a könyvállomány folyamatos felülvizsgálata, frissítése.

A csapatkönyvtár központi részét a cserkészirodalom, cserkészfolyóiratok és a Magyar Cserkészszövetség kiadványai adják. Tekintélyes gyűjteményt tudhat magáénak a csapatkönyvtár a magyar cserkészirodalom régiségeiből, ezeket állagmegóvás céljából vitrinben tartjuk. A könyvtár továbbá tekintélyes szépirodalmi részleggel rendelkezik, de szép számban fellelhetők ismeretterjesztő könyvek is a legváltozatosabb témákban.

Csapatunk könyvtára csapattagok számára hozzáférhető, a könyvek többsége kölcsönözhető. A könyvtár állományának bizonyos része a kötetek kora, értéke vagy ritkasága folytán helyben olvasható.

A Könyvtár Munkacsoportban arra törekszünk, hogy a csapatkönyvtár anyagát a cserkészcsapat igényeihez igazítsuk, ezért kiemelt figyelmet szentelünk a cserkészirodalmi gyűjteményünk bővítésének. Feladatunknak tekintjük a cserkészmunka és a csapat eredményességét segítő kiadványok beszerzését, a számunkra feleslegessé vált könyvek kivonását. A szépirodalmi részleget az iskolai kötelező olvasmányokra szeretnénk felépíteni. Célunk továbbá, hogy cserkész körökben népszerűsítsük az olvasást és az irodalmon keresztül közvetíteni kulturális értékeket.


Jó munkát!

munkacsoport-vezető


Feladataink:

 • a munkacsoport az egyesület könyvtári állományát használja a cserkészcsapat könyvtári feladatainak ellátásához
 • munkacsoport tagok és/vagy munkacsoport vezető hiányában ezeket a feladatokat az egyesületi elnökség látja el
 • munkacsoport vezetőt a csapatparancsnok vagy az egyesületi elnökség felkérhet egy évre a cserkészév során (a megbízatás a cserkészév utolsó napján, augusztus 31-én megszűnik).
 • a munkacsoport vezető összefogja és koordinálja a munkacsoport tagok munkáját.
 • munkacsoport tagnak minden évben jelentkezni kell a Könyvtár alapképzés nevű online tanfolyam teljesítésével (minden cserkészév végén a munkacsoport tagságok automatikusan megszűnnek). A munkacsoport tagság az alábbi feladatokkal, hozzáférésekkel csak ezt követően aktiválódik.
 • naprakészen tartani a hivatalos munkacsoport oldalatokat a 929szentmihaly.hu-n
 • könyvtári elemeket rendszerezni, rendbentartani
 • könyvtári elemeket fejleszteni, karbantartani
 • könyvtári kölcsönzéseket intézni és vezetni a honlapon
 • új elemek költségtervét leadni a cserkészév elején
 • új elemeket beszerezni a jóváhagyott költségterv alapján az egyesületi elnökséggel egyeztetve majd bevételezni
 • nem rendeltetésszerűen működő elemeket javítani/javíttatni
 • javíthatatlan vagy fölöslegessé vált elemeket selejtezésre javasolni