Június 15-én, vasárnap reggel fél 9-kor összegyűltünk a Templom téren, hogy méltón megünnepeljük a 2013/14-es cserkészévet. Vendégünk volt a csömöri 1031. sz. Hunyadi János cserkészcsapat Soós Árpád csapatparancsnokkal.
Szentmisén való részvétellel indítottuk az ünnepséget a két csapattal.

A misén cserkészek szolgáltak: Baczó Domonkos és Szabó Domonkos ministrált, az olvasmányt Sipos Mátyás, a szentleckét Sipos Dénes, a hívek könyörgését Baczó Domonkos olvasta föl. Perselypénz-gyűjtésben Patakfalvy Domonkos és Perlei Lóránt kiscserkészek vettek részt.
A gitáros mise után átmentünk a plébániára, ahol kezdetét vette az évzáró csapatgyűlés az ígéret- és fogadalomtételekkel.
Jó volt látni, hogy a plébánia hatalmas épülete megint betöltötte azt a feladatát, amiért megépítették több mint egy évtizede: megtelt élettel!
A nagyteremben és előterében cserkészek és szüleik, barátok, vendégek sokasodtak.
Az ünnepséget Téglás Gergely csapatparancsnok nyitotta meg.
Sipos Dénes, a felnőttcserkészek vezetője volt a műsorvezető.
Rangidős cserkésztisztünk, Dávid Zoltán elmondta a cserkészet alapjait.
Az idén meghívott vendégünk, Kuthi Edvárd cserkésztiszt vette ki az ígéreteket és a fogadalmakat.
Célunk volt, hogy a százfős csapatunkból sokakat mozgósítsunk az ünnepségen valamilyen szerepkörrel: csapattagjaink örömmel vettek részt a közösségi munkában mind a szentmisén, mind az azt követő ünnepségen.
A két kiscserkésztörvényt Kun Ábel és Mudrák Bence mondta el.
A tíz cserkésztörvényt Babartzy Alíz, Bíró Gabriella, Burai-Huber Janka, Cselőtei Bence, Cselőtei Gergely, Fodor Bíborka, Gulyás Enikő, Kiss Noémi, Marczell Miklós és Reinisch Miklós mondta el.
Kiscserkész-ígéret tett a Hiúz őrsből: Fülöp Hajnal, Gábor Luca Bori, Szőke Emese; a Sivatagi róka őrsből: Gábor Gergő és Györke Attila; a csömöri 1031. sz. Hunyadi János cserkészcsapatból Fervágner Anna.
Cserkészfogadalmat tett a csömöri 1031. sz. Hunyadi János cserkészcsapatból Lengyel Lívia.
Felnőttcserkész-fogadalmat tett a Fecske őrsből: Gáspár Laura st. és Téglás Gergely st.
Legszorgalmasabb lánycserkészünk: Kovács Viktória, holtversenyben legszorgalmasabb fiúcserkészeink Kun Ábel és Patakfalvy Domonkos.
Legszorgalmasabb lány őrsünk: Hiúz őrs, legszorgalmasabb fiú őrsünk: Sólyom őrs.
Legjobb munkatervet író őrsvezetőink: Fridli Daniella, Sipos Kinga és Szenes Orsolya.
Az új honlapunk kétfordulós profilversenyének győztesei: Járó Zoltán, Kiss Noémi őv., Schopper Milán és Reinisch Miklós.
„Ajánlj te is könyvet!” – minipályázatunkon az alábbi könyveket pályázati keretből szereztük be a csapatkönyvtárunkba, amelyeket Könyvtárunk megnyitása után a cserkészek ki is kölcsönözhetnek: Nagy Balázs: Gerinctúrák a Kárpátokban; Scott Kelby: A digitális fotóskönyv; Baden-Powell: A cserkészvezető; Baden-Powell: A boldogulás ösvényein; Vulkántúrák – Dél-Olaszország.
Köszönjük Pákozdi Nóra közreműködését a profilverseny- és a könyvajándékok kiosztásában.
Az ünnepségről Gulyás Levente és Nagy-Benczey Viktor st. készített felvételeket.

Cserkész-élményekkel teli nyarat és Jó Munkát kívánok!
Molnár Csenge-Hajna

 
 

Showlist data is not configured