„Ránk vár a világ, ez a harc a mienk ” – énekelték a cserkészek június 19-én. Ekkor tartottuk évzáró ünnepségünket, amelynek keretében sor került a kiscserkész ígérettételre is.
Már kora reggel összegyűltünk a csapat vezetőivel a plébánián, hogy előkészítsük az ünnepséget.
Hagyományosan szentmisével kezdtük az ünnepséget, amelyen ilyenkor szokás, hogy cserkészek végzik az istentiszteleti szolgálatot is.
A szentmise után a plébánia nagytermében kezdtük el az ünnepséget.

Urbán Gábor plébános atya kezdő ima szavai után elénekeltünk a Cserkészindulót.
Majd átadtuk a szót az idei cserkésztiszt vendégüknek. Az idén Tekse Balázs tisztelt meg bennünk jelenlétével, hogy cserkésztisztként hivatalossá tegye – vagy ahogy cserkésznyelven mondjuk: kivegye – a kiscserkész ígérettételeket.
Tekse Balázs Törökszentmiklóson a 958. számú Pánthy Endre cserkészcsapat parancsnoka. Közössége hazánk VIII. cserkészkerületéhez tartozik, amely a Bács-Kiskun és a Jász-Nagykun-Szolnok megye csapatait fogja össze. Balázs több mint húsz éve cserkész. Számos képzettségének, nagy tudásának a Cserkészszövetség sok hasznát veszi.
Az ígérettétel előtt elhangzottak az kiscserkész törvények is, amelyeket két bátor újoncunk a Jaguár őrsből mondott el a jelölteknek: Patakfalvy Domonkos és Virányi Richárd.
Majd cserkésztiszt vendégünk ünnepi beszéde után kivette az ígérettételeket. Beszédében rávilágított a cserkésszé válás ösvényeire, hangsúlyozta a cserkészvezetők önkéntes munkáját, jelentőségét is. Nem kímélte magát, vállalta a 04:30-as ébresztőt, hogy 10 órakor már Budapesten legyen és köszöntse az új kiscserkészeket.
Nyolc boldog új kiscserkészt üdvözölhettünk csapatunk új tevékeny tagjai között, névsoruk: Bodó Kristóf, Fabu Ábel, Hunyadi Rebeka, Jókay Dóra, Lovász Panna, Szabó Orsolya, Szemerkényi Dalma, Virányi Gréta.
Megkapták a narancsszínű nyakkendőjüket és a gubacsot, amely a nyakkendőgyűrűként szolgál, és amelyeket őrsvezetőik: Kiss Noémi és Horváth Kristóf faragott ki saját kezűleg.
Az ígérettétel után az évzáró részéhez tartozott az egész éves cserkészmunka elismerése. Csapatparancsnokunk, Téglás Gergely vezénylésével kitüntetésben részesültek azok a cserkészek is, akik az őrsgyűléseken kívül legalább 10 egyéb cserkészprogramon vettek részt.
Gazdájukhoz kerültek a Cserkészszövetségtől megkapott korosztályi kézikönyvek is, amelyek nagyban hozzájárulnak a minőségi munkához, mind a gyerekek részére, mind az őrsvezetők és segédtisztek részére.
Reinisch Miklós csapattitkárunk elegánsan vezette az ünnepséget.
Zárásként vigyázzállásban a Csapatindulónkat zengtük el.
Köszönjük a felvételeket Bodóné Sipos Eszter édesanyának és Nagy-Benczey Viktor segédtisztnek!
Az ünnepség után szülői értekezletet tartottunk a nyári táborainkról, amelyek napokon belül elindulnak. Bízunk benne, hogy mindannyiunk számára hatalmas élményt fognak adni ezek a programok.
Jó készülődést! Jó munkát!

Molnár Csenge-Hajna
kiscserkész rajvezető